Monthly Archives: februāris 2015

Nemateriālais kultūras mantojums

Nemateriālais kultūras mantojums

Kultūras mantojumu veido uzkrāti mākslinieciski, arhitektoniski, muzikāli, literāri un zinātniski resursi, kas mantoti no pagātnes. Neatkarīgi no to kategoriskās piederības, sabiedrības un tās indivīdu uztverē kultūras m ...

Materiālais kultūras mantojums

Materiālais kultūras mantojums

Kultūras mantojums ir cilvēka garīgās darbības liecības nemateriālā vai materiālā formā. Kultūras mantojums ietver sevī mākslinieku, arhitektu, mūziķu, rakstnieku, zinātnieku darbus, anonīmu mākslinieku darbus, kā arī dz ...

Kas ir patriotisms?

Kas ir patriotisms?

Patriotisms, atšķirībā no nacionālisma, nav politisks jēdziens. Kā tiek uzskatīts, patriotisms praktiski nav definējams, jo tas atšķiras atkarībā no subjekta pozīcijas. Taču, spekulējot par patriotisma jēdziena izcelsmi, ...

Kas ir nacionālisms?

Kas ir nacionālisms?

Nacionālisms ir politiska ideoloģija, kuras pamatā ir nācijas identitātes koncepcija. Nacionālisma ideoloģija radusies 18. gadsimtā, bet, gūstot atsaucību un rezonansi sabiedrībā, jau 19. gadsimtā sāk dominēt ...

Kas ir nacionālā identitāte?

Kas ir nacionālā identitāte?

Nacionālā identitāte citiem vārdiem vēl tiek saukta par nacionalitāti, kas ir uz nacionālām pazīmēm balstīta indivīda pašapziņa. Ikviens indivīds apzinās savu piederību noteikta etnosam, taču, ja šādas apziņas nav – indi ...

Close