Category: Mūsu zeme Latvija

Latvijas kultūras kanons

Latvijas kultūras kanons

Latvijas kultūras kanons ir Latvijas Kultūras ministrijas izveidots apkopojums, kas ietver ievērojamākās un izcilākās Latvijas kultūras vērtības. Kultūras kanons ietver kultūras vērtības, kas iedalītas septiņās kultūras ...

Vislatvijas Dziesmu svētki

Vislatvijas Dziesmu svētki

Vislatvijas Dziesmu un Deju svētki ir Latvijas, zemes, kura dzied un dejo – galvenie svētki. Tas ir Latvijas kultūras lielākais dārgums, kurš ir pieejams ikvienam no mums. Visu Latvijas pilsētu un lauku iedzīvotāji, visi ...

Kāpēc es mīlu Latviju

Kāpēc es mīlu Latviju

Latvija ir ļoti maza valsts, bet tai ir tik daudz labu īpašību, ka daudzas lielās valstis par tādām var tikai sapņot. Katram no mums ir jāmīl sava valsts, jāciena tā. Šo mīlestību ir jāglabā sirdī un jānodod no paaudzes ...

Zemnieku dzīves veids 19. gadsimtā.

Zemnieku dzīves veids 19. gadsimtā.

16. gadsimtā, pēc muižu izveidošanās sākās lauksaimniecības produktu ražošana priekš tirgus. Zemnieku saimniecības, tos pārsvarā ražoja savām vajadzībām un zemes īpašnieku nodevu samaksai. Zemniecība un lopkopība bija la ...

Nacionālie svētki

Nacionālie svētki

Latvijā svin daudz un dažādus nacionālos svētkus. Jebkurā gadalaikā Latvijā ir savi, svinami svētki. Pēc tautas ticējumiem, Latvijā gads tiek sadalīts četrās daļās un katrai no tām ir savi svētki. Svētki ir saistīti ar S ...

Nacionālisms un Latvija.

Nacionālisms un Latvija.

Mēs dzīvojam skaistā zemē – Latvijā. Zaļo mežu ieskauta un jūras apskalota, pārbagāta ar ezeriem mūsu, mīļā, skaistā Latvija. Zeme, kur ir dzimuši un izauguši mūsu senči, zeme, kurā esam piedzimuši mēs un zeme, kurā dzim ...

Tradicionālais latviešu tautas tērps.

Tradicionālais latviešu tautas tērps.

Tradicionālais latviešu tautas tērps savā būtībā ir vienkāršo latviešu zemnieku, amatnieku, zvejnieku tradicionālais svētku apģērbs, kuru pārsvarā nēsāja 19. gadsimtā, aptuveni līdz 1870. gadam. Līdztekus svētku apģērbam ...

Latvijas karogs.

Latvijas karogs.

Latvija ir neliela valsts, kura atrodas Baltijas jūras krastā. Karogs ir viens no Latvijas valsts atribūtiem. Mēs varam lepoties, ka mums ir tik vienkāršs un skaists karogs. Vēsturnieki vēsta, ka pirmo reizi tas ir parād ...

Nacionālists vai patriots?

Nacionālists vai patriots?

Tā kā šie vārdi nereti tiek lietoti vienā un tajā pašā nozīmē, lietojot tos kā sinonīmus, kas, lieki piebilst, ir nepareizi, tiksim skaidrībā – kas ir kas? Gan nacionālisms, gan patriotisms ir jūtu kopums, kas demonst ...

Valsts saliedētības veidošanai

Valsts saliedētības veidošanai

Latvijas valsts un mēs Latvieši esam ļoti patriotiski un mēs valsts svētkos visi izkaram Latvijas karogus, dedzinām svecītes un dodamies lāpu gājienos. Mēs vēstures stundās un arī sarunās godinām savus senčus, kas ir cīn ...

Close