Kas ir nācija?

Kas ir nācija?

Kas ir nācija?

Mums bieži nākas dzirdēt tādu vārdu kā nācija, nacionālisms, nacionālā pašapziņa vai identitāte. Daudziem cilvēkiem viss šis asociējas ar patriotismu un neko vairāk, kas būtībā ir nepareizi, jo visiem šiem vārdiem ir sava nozīme un jēga. Un atšķirību vajadzētu izprast ikvienam. Bet kas tad tieši ir nācija, kas ir pamatā visiem šiem vārdiem? Vārds nācija cēlies no latīņu vārda ''natio'', kas tiešā tulkojumā nozīmē - dzimšana. Mūsdienās šim vārdam ir vairākas nozīmes, kuras laika gaitā ir mainījušās. Bieži par nāciju uzskata kādu neatkarīgu teritoriju vai valsti, kurai iespējams nav tiešas saistības ar kādu etnisko kopienu vai valdību. Nācija bieži tiek saistīta ar etnisko komūnu vai etnosu. Minētai etniskai komūnai ir sava izcelsme, vēsture, kultūras elementi, noteikta apdzīvota teritorija un saliedētības apziņa. Salīdzinājumā ar etnisko kopienu, nācija ir daudz abstraktāks, personiskāks un vairāk politisks jēdziens. Tā ir politiski kulturāla cilvēku kopa, kurai ir kopīgas intereses un pašapziņa.

Vairāki vēsturnieki uzskata, ka nācija ir tikai mūsdienu fenomens, kas radies pēc Lielās franču revolūcijas. Tomēr pēc citu speciālistu uzskatiem, nācija ir sens politiskās formas veids. Par pirmajām nācijām tiek uzskatītas Ēģiptes civilizācija un Sīrijas impērija ar citām tuvo austrumu valstīm. Viduslaikos nācijas jēdzienu var piedēvēt angļiem, un tiek uzskatīts, ka šajā laikā Ķīnā, Japānā un Korejā arī bija izveidojušās nācijas. Vienīgi jāatceras, ka tālajās austrumu zemēs nekad nav bijuši viduslaiki, kas bremzētu cilvēces attīstību. Socioloģijas pētnieks Filips Gorskis apgalvo, ka pirmā nācija jaunajos laikos bija Holandes republika, kura mainoties pārvaldes formām un piedzīvojot dažādus vēsturiskus notikumus, ir saglabājusi savu līdzšinējo statusu, teritoriju un nacionālo pašapziņu.

Nāciju skaits pasaulē ir pietiekoši liels. Par to liecina pirms vairākiem desmitiem gadu izveidotā Apvienoto Nāciju organizācija (ANO). Katrai nācijai ir savas īpatnības un šim cilvēku kopumam ir savas tiesības un noteikumi, kas pārsvarā tiek nolemti iekš nācijas teritorijas, valsts vai kādas citas struktūras formas.

Close