Kas ir patriotisms?

Kas ir patriotisms?

Kas ir patriotisms?

Patriotisms, atšķirībā no nacionālisma, nav politisks jēdziens. Kā tiek uzskatīts, patriotisms praktiski nav definējams, jo tas atšķiras atkarībā no subjekta pozīcijas. Taču, spekulējot par patriotisma jēdziena izcelsmi, proti, grieķu valodas vārdu “patriōtēs”, sanāk, ka patriots ir līdzpilsonis, kas nāk no dzimtenes jeb tēvzemes, vai, piemēram, latīņu valodas jēdziena tulkojumu, kas ir tēvijas tautietis. Patriotisms nav konkrēta ideoloģija, bet gan savas dzimtenes vai valsts mīlestība, kā arī darbošanās tās labā un tās aizstāvēšana kā darbos, tā vārdos. Patriotisms ir savas valsts un visu tajā dzīvojošo etnisko grupu mīlēšana, nevis tikai valsts simbolu godināšana.

Patriotisma un nacionālisma jēdzieni nereti tiek jaukti, jo vairākas to iezīmes ir līdzīgas, taču patriotisms ir plašāks jēdziens par nacionālisma jēdzienu, jo ietver emocionalitāti, kas nav izmērāma, kā arī mīlestību, kas kā zināms visbiežāk nav izskaidrojama ar loģiskiem argumentiem un secinājumiem. Nacionālismam ir vairāk raksturīga tuvības izjūta pret kādu konkrētu etnisko grupu, tās identitāti un vērtībām. Patriotismam ir raksturīga attieksme, kas ietver maksimālu lojalitāti un noteiktas emocijas, piemēram, mīlestību, lepnumu un tām līdzīgas emocijas.

Patriotisma fundaments ir solidaritāte, kas izpaužas izjūtās un rīcībā dažādās situācijās. Patriotisma jūtas veido noteiktu kopības sajūtu veidojoši dzimtenes vēstures notikumi, un, kā saka, par patriotiem nepiedzimst, bet gan par tādiem kļūst, audzināšanas, konkrētāk, patriotiskās audzināšanas rezultātā.

Kā jau minēts, patriotisma jēdziens nav viennozīmīgi definējams, jo tas atšķiras no subjekta pozīcijas. Tiešām vēsturiski dažādās valstīs un laikos patriotisma jēdzienam bija atšķirīgas nozīmes. Viens no pirmajiem patriotisma veidiem bija polisas patriotisms, kas mūsdienās ir attiecināms un lokālpatriotismu, kad patriotisma jūtas tiek vērstas pret indivīda tuvāko apkārtni – ciemu, pilsētu, rajonu vai novadu. Imperiālisma laikmetā valdīja impērijas patriotisms, kas izpaudās lojalitātes izjūtā pret savu impēriju, kā arī tās vadību un tās rīcību. Pastāv arī etniskais patriotisms, kas tiek definēts kā nacionālisms jeb mīlestība pret konkrētu etnisko grupu. Laika gaitā ir izveidojies arī tā saucamais “Urrā” patriotisms, kas nicinoši tiek pielietots situācijās, kad patriotisms tiek pausts liekulīgi vai uzspēlēti. Ir informācijas avoti, kuros konkrēti tiek izdalīti tādi patriotisma paveidi kā cilts, polisas, impērijas, monarhijas, nācijas, valsts patriotisms. Kā rāda pieredze, indivīds var vienlaicīgi izjust vairākus patriotisma paveidus.

Close