Nemateriālais kultūras mantojums

Nemateriālais kultūras mantojums

Nemateriālais kultūras mantojums

Kultūras mantojumu veido uzkrāti mākslinieciski, arhitektoniski, muzikāli, literāri un zinātniski resursi, kas mantoti no pagātnes. Neatkarīgi no to kategoriskās piederības, sabiedrības un tās indivīdu uztverē kultūras mantojums tiek uzskatīts par vērtību, tradīciju, pārliecības un zināšanu atspoguļotāju, kā arī ietver vidi, kas veidojusies vietu un cilvēku vēsturiskā mijiedarbībā.

Kultūras mantojums tiek iedalīts materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā.

Nemateriālais kultūras mantojums, kas tiek mantots no paaudzes un paaudzi, ietver paražas, rituālus, svētkus, spēles, mutvārdu izpausmes formas un valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju, tradicionālās amatniecības zināšanas un prasmes, un ar tām saistītus instrumentus, priekšmetus, artefaktus, zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu, kultūrtelpas – visu to, ko indivīdi, grupas un kopienas uzskata par savas kultūras mantojumu. nemateriālais kultūras mantojums tiek uzskatīts par vienu no svarīgākajiem cilvēces radošuma un kultūras izpausmju daudzveidības avotu, kas nodrošina ilgtspējīgu attīstību.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, sadarbojoties ar vairākiem Latvijas kultūras jomu profesionāļiem, ir izveidojusi Latvijas kultūras kanonu, kurā apkopoti izcilākie un ievērojamākie mākslas darbi un kultūras vērtības, kas atspoguļo visu laiku nozīmīgākos sasniegumus latviešu kultūrā.

Latvijas kultūras kanonā iekļautas tādas tautas tradīcijas kā latvju dainas, dziesmu teikšana vilcēju daudzbalsībā, kokles un koklēšana, tautastērps, Lielvārdes josta, Dziesmu svētki, rudzu maize, Latgales podniecība, Jāņi, kapu kopšanas tradīcijas, maija dziedājumi pie krusta un mirušo ofīcijs Latgalē un Augšzemē, suitu kultūrtelpa, lībiešu tradicionālā kultūra. Varbūt kādam var šķist, ka, piemēram, latvju dainas, kokles, tautastērps, Lielvārdes josta, rudzu maize ir materiālais kultūras mantojums – jā, šīs vērtības ir materiālas, taču to izveides pamatā ir spēcīgas un ilglaicīgas, no paaudzes paaudzē lolotas tradīcijas un mantotas amata zināšanas un prasmes. Piemēram, Lielvārdes josta ir materiāla vērtība, proti, izcils tautas audēju roku darbs, taču tā ir kļuvusi par pamatu mītam par tās senseno izcelsmi, tās ornamentos iedarināto īpašo kosmisko kodu un tās aizsargspējām – tā ir viens no latviešu kultūras simboliem.

Ir pieņemta UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu.

Close